Τώρα μπορείς να φτιάξεις το δικό σου πρόγραμμα με τα μαθήματα μετάφρασης Building Blocks ανάλογα με τους τομείς που σε ενδιαφέρουν, αλλά και τον χρόνο και το ποσό που μπορείς να διαθέσεις.

Οργάνωσε την εκπαίδευσή σου με βάση τις δικές σου ανάγκες και προτεραιότητες.

Το πρόγραμμα διδάσκει επαγγελματική μετάφραση προετοιμάζοντας παράλληλα για την απόκτηση του επαγγελματικού μεταπτυχιακού τίτλου Diploma in Translation – με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης του απαραίτητου κατώτατου ορίου εκπαίδευσης.

 

Πως λειτουργούν τα μαθήματα μετάφρασης Building Blocks:

Το Diploma in Translation αποτελείται από 3 ενότητες:

Paper I: General Translation

Paper II: (i) Business ή (ii) Technology ή (iii) Literature

Paper III: (i) Science ή (ii) Social Science ή (iii) Law ή (iv) Arts and Culture (από τον Ιούλιο του 2022)

Για να πάρει κανείς το DipTrans θα πρέπει να περάσει και τις 3 ενότητες, δηλ. τη γενική μετάφραση (Paper I), να επιλέξει μία από τις τρεις ειδικεύσεις της δεύτερης ενότητας (Paper II) και επίσης να επιλέξει μία από τις τέσσερις πλέον ειδικεύσεις της τρίτης ενότητας (Paper III).

Επομένως, το ελάχιστο που μπορεί να παρακολουθήσει όποιος θέλει να δώσει εξετάσεις είναι 3 blocks. Κάθε block αποτελείται από 5 κείμενα προετοιμασίας και 1 past paper οργανωμένα σε 3 επίπεδα δυσκολίας.

 

Πως οργανώνονται τα Building Blocks:

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μαθήματα μετάφρασης»Όλα τα διαθέσιμα Blocks για να επιλέξεις ποιο σου ταιριάζει

 

Μπορείς να επιλέξεις όσα blocks θέλεις από κάθε τομέα και από οποιοδήποτε βαθμό δυσκολίας.

Αν θέλεις να δώσεις εξετάσεις DipTrans, θα πρέπει να παρακολουθήσεις τουλάχιστον 3 blocks – ένα από κάθε Paper.

 

Πότε αρχίζει η παρακολούθηση των Building Blocks:

Όπως είπαμε, κάθε Block διαρκεί 6 εβδομάδες (1 κείμενο την εβδομάδα) ενώ μπορείς να παρακολουθήσεις παράλληλα μέχρι 2 blocks (2 κείμενα την εβδομάδα)

Επομένως, σε κάθε ημερολογιακό έτος υπάρχουν 7 ημερομηνίες έναρξης. Ενδεικτικά για το 2022 οι ημερομηνίες είναι οι εξής:

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μαθήματα μετάφρασης"

Ημερομηνίες έναρξης DipTrans-Building Blocks 2023

 

Πόσο κοστίζει η παρακολούθηση των Building Blocks:

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?