πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «πρόγραμμα μετάφρασης"

Τι θα σου προσφέρει το Ατομικό Πρόγραμμα Μετάφρασης Building Blocks

Αν το ολοκληρωμένο και στοχευμένο πρόγραμμα μετάφρασης δεν σου ταιριάζουν,  τώρα μπορείς  να φτιάξεις το πρόγραμμα που εσύ θέλεις – διαλέγοντας από τα ακόλουθα building blocks:

 

Block-GEN (Γενική Μετάφραση) – Paper I

 

Block-TECH (Τεχνολογική Μετάφραση) – την πρώτη επιλογή του Paper IΙ

Block-BUS (Επιχειρηματική Μετάφραση) – τη δεύτερη επιλογή του Paper IΙ

Block-LIT (Λογοτεχνική Μετάφραση) – την τρίτη επιλογή του Paper IΙ

 

Block-SCI (Επιστημονική Μετάφραση) – την πρώτη επιλογή του Paper IΙΙ

Block-SSC (Μετάφραση Κοινωνικών Επιστημών) – τη δεύτερη επιλογή του Paper IΙΙ

Block-LAW (Νομική Μετάφραση) – την τρίτη επιλογή του Paper IΙΙ

Block-A&C (Μετάφραση Τεχνών & Πολιτισμού) – την τέταρτη επιλογή του Paper IΙΙ (από τον Ιούλιο του 2022)

 

Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις:

Αγγλικά: επίπεδο Proficiency

Ελληνικά: μητρική, επίπεδο Δ4/απολυτήριο λυκείου

Ηλικία: συμπληρωμένο το 19οέτος

 

Τι θα μάθεις:

– τεχνικές και στρατηγικές μετάφρασης

– επίλυση μεταφραστικών προβλημάτων

– έρευνα πηγών

– αυτορρύθμιση στη διαχείριση των αδύνατων σημείων σου

– βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων σου

– πρακτική μετάφραση κειμένων

 

Πώς θα μάθεις μετάφραση:

– Κείμενα αυξημένης δυσκολίας με πολλαπλή επεξεργασία

– αναλυτική διόρθωση με επεξήγηση των λαθών

– προσωπικό online feedback μέσω skype

– αξιολόγηση μέσα από πραγματικά προηγούμενα θέματα

 

Πως θα παρακολουθήσεις:

Εξ’ αποστάσεως, ασύγχρονα μέσω e-mail με ατομικό feedback σε τακτά διαστήματα

 

Πως είναι δομημένο το πρόγραμμα:

Κάθε block αποτελείται από 5 κείμενα + 1 Past Paper

Συνιστάται η προετοιμασία με ένα έως δύο κείμενα την εβδομάδα

 

Μπορείς να επιλέξεις όσα block θέλεις από κάθε τομέα και από οποιοδήποτε βαθμό δυσκολίας

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβεις:

  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης με όλες τις ενότητες και ειδικεύσεις
  • Συστατική επιστολή για τις μεταφραστικές δεξιότητες και την επαγγελματική πρακτική σου
  • Πρακτικές συμβουλές προσέγγισης της διεθνούς μεταφραστικής αγοράς

 

Διάρκεια:

Ανάλογα με τον αριθμό των block που επιλέχθηκαν

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?