Για να καταλάβεις τι μπορεί να σου προσφέρει το Diploma In Translation (DipTrans) και αν είναι αυτό που θέλεις, θα πρέπει να μάθεις τι ακριβώς είναι και τι αποδεικνύει.

 

Το Diploma in Translation (DipTrans) είναι ένας τίτλος σπουδών που:

  • πιστοποιεί την πρακτική επαγγελματική ικανότητα μετάφρασης
  • μπορεί να πάρει μόνο όποιος πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις μεταφραστικής ικανότητας
  • ελέγχεται με αυστηρές και αδιάβλητες εξετάσεις που αποδεικνύουν την αξία, τις γνώσεις και τις ικανότητές σου

 

Τι θα κερδίσω με το Diploma in Translation

  1. Επαγγελματική αναγνωρισιμότητα: διεθνώς αναγνωρισμένος τίτλος επαγγελματικής μετάφρασης, ρυθμιζόμενος από το Ofqual (τη ρυθμιστική αρχή του ΗΒ)
  2. Επαγγελματικές προοπτικές: σημαντικά βελτιωμένες προοπτικές διεθνούς σταδιοδρομίας και συνεργασιών με φορείς και εταιρείες όχι σε άμισθη εθελοντική βάση, αλλά δημιουργώντας μακροχρόνιους επαγγελματικούς δεσμούς
  3. Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας που δεν είναι διαθέσιμες όλους: μέλος μιας διεθνούς κοινότητας επαγγελματιών μεταφραστών με διασυνδέσεις με εταιρείες και φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο

 

Τι είναι το Diploma in Translation

Το Diploma in Translation (DipTrans) είναι ένα επαγγελματικό Δίπλωμα Μετάφρασης μεταπτυχιακού επίπεδου (επιπέδου 7 του CIOL Qualifications), το οποίο απονέμεται μετά από τις σχετικές εξετάσεις απευθείας στο Virtual Exam Centre του CIOL. Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη:

(α) της επαρκούς και κατάλληλης προετοιμασίας του για τις εξετάσεις,

(β) της ικανότητας σωστής χρήσης της γλώσσα πηγής και της γλώσσας στόχου

(γ) της ικανότητας μετάφρασης σε επαγγελματικό επίπεδο.

 

Ποιόν αφορούν οι εξετάσεις του Diploma in Translation

Το DipTrans είναι ο απόλυτος επαγγελματικός μεταφραστικός τίτλος σπουδών υψηλού επιπέδου για όποιον θέλει να σταδιοδρομήσει ως ελεύθερος επαγγελματίας μεταφραστής ή να (συν)εργαστεί ως μεταφραστής με μεγάλες εταιρείες και φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «ονλάιν σεμιναρια μεταφρασης»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma in Translation: oι ειδικεύσεις κάθε ενότητας

 

Σε τι θα εξεταστείς για να πάρεις το Diploma in Translation

Το DipTrans αποτελείται από τρεις ενότητες:

 

Ενότητα 01 – Μετάφραση Γενικού κειμένου

 

Ενότητα 02 – Μετάφραση (ημι)εξειδικευμένου κειμένου σε έναν από τους εξής τομείς:

– Τεχνολογία

– Επιχειρήσεις

– Λογοτεχνία

 

Ενότητα 03 – Μετάφραση (ημι)εξειδικευμένου κειμένου σε έναν από τους εξής τομείς:

– Επιστήμη

– Κοινωνικές επιστήμες

– Δίκαιο

– Τέχνες και Πολιτισμός (από τον Ιούλιο του 2022)

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?