Πολιτική Απορρήτου (GDPR)

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εξηγεί με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με το άτομό σας μέσω της επικοινωνίας σας με το metaphrasis (μέσω e-mail, κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, ιστοσελίδας, εφαρμογών, εκδηλώσεων, ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων, κοινωνικών δικτύων, φυσικής παρουσίας ή άλλων υπηρεσιών).

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΑΣ;

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε, καθώς και το πώς τις χρησιμοποιούμε, εξαρτώνται από τον τρόπο επικοινωνίας μας ή χρήσης των Υπηρεσιών μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προσωπικές είναι οι πληροφορίες που μπορούν να σας  ταυτοποιήσουν ως φυσικό πρόσωπο, όπως:

 • όνομα και επώνυμο
 • ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, e-mail ή/και άλλα στοιχεία επικοινωνίας
 • προσωπικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα τα οποία μας κοινοποιείτε
 • όνομα χρήστη ή προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας με δύο τρόπους:

 1. από τα αρχεία/ έγγραφα τα οποία μας κοινοποιείτε
 2. κατά την με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνία σας με το metaphrasis

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για τους εξής σκοπούς:

 • για να απαντάμε στα αιτήματά σας
 • για να παρέχουμε τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που ζητάτε
 • για να σας επιτρέπουμε να εγγραφείτε σε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ή για να βελτιώνουμε τη λειτουργία τους
 • για να επιλύουμε και να παρακολουθούμε την κατάσταση οποιωνδήποτε θεμάτων σε σχέση με κάποιον πελάτη ή/και προϊόν ή υπηρεσία
 • για να διαχειριζόμαστε την μεταξύ μας σχέση και να διευκολύνουμε οποιαδήποτε απαραίτητη μεταγενέστερη επικοινωνία (π.χ. με αποθήκευση των σχετικών πληροφοριών για εύλογο χρονικό διάστημα)
 • για να σας δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στις διαδικτυακές κοινότητές μας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ιστολογίων
 • για να επικοινωνούμε μαζί σας παρέχοντάς σας πληροφορίες που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν
 • Με άλλους τρόπους για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Το metaphrasis μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για την εκπλήρωση των ακόλουθων έννομων συμφερόντων σε ό,τι αφορά το απόρρητο:

 • για σκοπούς αναλύσεων με στόχο την έρευνα, την ανάπτυξη και τη βελτίωση προγραμμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου
 • για την ανωνυμοποίηση των πληροφοριών σας καταργώντας οποιαδήποτε προσωπικά αναγνωριστικά (όνομα, e-mail, κτλ), ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους για άλλους σκοπούς.
 • για την προστασία των δικαιωμάτων ή της περιουσίας μας

Το metaphrasis μπορεί επίσης να έχει νομικά ερείσματα για τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας, όπως επιβάλλεται για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή της ευημερίας κάποιου και με στόχο τη συμμόρφωση με κάποιο νόμο ή κανονισμό, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία. Όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, θα σας ζητήσουμε την οριστική συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για συγκεκριμένο σκοπό.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμένοι τύποι προσωπικών πληροφοριών είναι ευαίσθητες πληροφορίες. Οι ευαίσθητες πληροφορίες είναι προσωπικές πληροφορίες που αποκαλύπτουν ή σχετίζονται με την υγεία σας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, η σεξουαλική ζωή και ο γενετήσιος προσανατολισμός σας, τα πολιτικά φρονήματα ή η συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση.

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το metaphrasis συλλέγει και επεξεργάζεται τις ευαίσθητες πληροφορίες σας μόνο:

 • με τρόπους για τους οποίους έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας,
 • απευθείας από εσάς, όταν μας τις παρέχετε οικειοθελώς για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. όταν μας κοινοποιείτε συγκεκριμένα έγγραφα, ή επικοινωνείτε μαζί μας για να πάρετε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας)
 • σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, οι οποίοι περιλαμβάνουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συμφερόντων σας
 • για την έγερση, την άσκηση ή την υπεράσπιση έναντι νομικής αξίωσης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το metaphrasis μπορεί να θελήσει να σας παρέχει ενημερωτικό υλικό ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν, με βάση τις πληροφορίες που μας κοινοποιήσατε.

Θα σας ζητήσουμε την οριστική συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, για σκοπούς όπως τα εν λόγω μηνύματα και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Εάν αποφασίσετε ανά πάσα στιγμή να μην λαμβάνετε οποιεσδήποτε πληροφορίες για σκοπούς ενημερωτικούς, εμπορικούς ή προώθησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να μας στείλετε e-mail χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στη συνέχεια και να αναγράφετε τον όρο «OPT-OUT» στο θέμα του e-mail σας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το metaphrasis δεν θα κοινοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους, εκτός όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Επισημαίνεται ότι, με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων, μπορεί να κοινολογούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εάν πιστεύουμε ότι πρέπει να το πράξουμε, προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, δικαστική απόφαση, νομικό ή κρατικό αίτημα. Στην απίθανη περίπτωση εξαγοράς του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας από τρίτον, οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβαστούν στον νέο εταιρικό ιδιοκτήτη στο μέτρο που είναι σχετικές με την προκειμένη επιχείρηση και εφόσον ισχύουν οι κατάλληλες εγγυήσεις.

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιούμε και να κοινολογούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον είναι απαραίτητο:

 • για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή της ευημερίας κάποιου
 • για τη συμμόρφωση με κάποιο νόμο ή κανονισμό, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία
 • για τη διερεύνηση ή τη λήψη μέτρων στις περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης ή παράνομης δραστηριότητας
 • για την προστασία των δικαιωμάτων ή της περιουσίας μας

Επιπλέον, να έχετε υπ’ όψιν ότι συγκεκριμένες ενότητες στον ιστότοπό μας μπορεί να είναι διαδραστικές εκ φύσεως και να μας δίνουν τη δυνατότητα να αναρτούμε πληροφορίες που μπορούν να δουν άλλοι χρήστες. Εάν δεν θέλετε οι πληροφορίες σας να είναι ορατές από το κοινό, να μην χρησιμοποιείτε τις εν λόγω ενότητες του ιστότοπου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Θα διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούμε, όπως παρατίθεται στην παρούσα Δήλωση περί απορρήτου. Για παράδειγμα, εάν μας ενημερώσετε ότι δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς, θα διαγράψουμε άμεσα τη διεύθυνση e-mail σας από τον κατάλογο διευθύνσεων. Στην περίπτωση που μας έχετε κοινοποιήσει οποιαδήποτε έγγραφα, θα διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που λάβαμε σε αυτό το πλαίσιο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωσή του [π.χ. έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση θα θεωρούνται κατά κανόνα εύλογο χρονικό διάστημα, εκτός εάν έχουμε νομικά ερείσματα για τη διακράτηση ορισμένων πληροφοριών για μεγαλύτερο διάστημα (π.χ. εάν είναι απαραίτητο για λόγους επαλήθευσης ή για τη συμμόρφωση με απαιτήσεις τήρησης αρχείων)].

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου πραγματοποιήθηκε στις 1/4/2020. Μπορεί να αλλάξουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Εάν αποφασίσουμε να κάνουμε μια σημαντική αλλαγή στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, θα αναρτήσουμε ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του ιστότοπού μας για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την πραγματοποίηση της αλλαγής. Σας παροτρύνουμε να διαβάζετε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η προστασία του απορρήτου των παιδιών στο Διαδίκτυο αποτελεί κύριο μέλημά μας. Δεν συλλέγουμε από πρόθεση καμία προσωπική πληροφορία (όπως όνομα ή e-mail) από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, χωρίς τη συγκατάθεση ατόμου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Εάν πιστεύετε ότι έχουμε συλλέξει με άλλον τρόπο προσωπικές πληροφορίες από κάποιον κάτω των 16 ετών, επιλέξτε Επικοινωνία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για εμάς. Κατανοούμε επίσης ότι η ασφάλεια είναι σημαντική και για εσάς. Χρησιμοποιούμε μέτρα κατά τα κλαδικά πρότυπα, για να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από απώλεια, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, μεταβολή ή καταστροφή. Ωστόσο, κανένας ιστότοπος ή διαβίβαση e-mail δεν είναι ασφαλή κατά 100% και, γι’ αυτό, σας προτρέπουμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν αποφασίζετε ποιες πληροφορίες στέλνετε ή ζητάτε μέσω e-mail, καθώς και να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις όπως η διαφύλαξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα οποιωνδήποτε ονομάτων χρήστη και κωδικών πρόσβασης χρησιμοποιείτε.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας που τηρούμε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα σας που τηρούμε.
 • Δικαίωμα Παραγραφής – σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν από τα αρχεία μας τα δεδομένα σας που διατηρούμε.
 • Δικαίωμα περιορισμένης επεξεργασίας – υπό όρους, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα φορητότητας – έχετε το δικαίωμα να έρετε τα δεδομένα σας σε κάποιον άλλο οργανισμό.
 • Δικαίωμα ένστασης – έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένες μορφές επεξεργασίας, όπως το άμεσο μάρκετινγκ.
 • Δικαίωμα ένστασης στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης – έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβληθείτε στα έννομα αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή της μορφοποίησης.
 • Δικαίωμα δικαστικού ελέγχου: σε περίπτωση που το metaphrasis αρνηθεί το αίτημά σας σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης, θα πρέπει να σας εξηγήσουμε τον λόγο. Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σε περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που χειριστήκαμε το αίτημά σας, μπορείτε να με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων στο: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ metaphrasis

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Δήλωση περί απορρήτου, επιλέξτε Επικοινωνία μέσω του ιστότοπού μας.

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?