πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «δεξιότητες μετάφρασης στο metaphrasis»

Ποιες μεταφραστικές δεξιότητες αναπτύσσουν τα προγράμματά μας

 

Past Papers – Θέματα Προηγούμενων Εξετάσεων

Θέματα προηγούμενων εξετάσεων του DiplomainTranslation για επαφή με αυθεντικά κείμενα στα οποία εξετάστηκαν υποψήφιοι παλαιότερων ετών. Μέσα από αυτά ο σπουδαστής μπορεί να κρίνει τον βαθμό εμπέδωσης των μεταφραστικών τεχνικών και στρατηγικών καθώς και να εντοπίσει τους τομείς που χρειάζεται να δώσει μεγαλύτερη προσοχή.


Annotations – Επεξηγήσεις

Επεξήγηση είναι η συνειδητή απόδοση των υποσυνείδητων στοιχείων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της μετάφρασης. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο ο μεταφραστής κατανοεί και στην συνέχεια αποδίδει ένα κείμενο στην τελική γλώσσα καθώς συχνά υπάρχει παραπάνω από μία σωστή μετάφραση. Γίνεται  πρακτική εφαρμογή μεταφραστικών τεχνικών και μεθόδων, στρατηγικών επίλυσης μεταφραστικών προβλημάτων, πολλαπλών μεταφραστικών ισοδύναμων σε κάθε κείμενο.


Language Lab – Γλωσσικό Εργαστήρι

Η γνώση της γραμματικής και του συντακτικού των γλωσσών εργασίας ενός μεταφραστή είναι αυτονόητο προαπαιτούμενο. Ωστόσο, ακόμη και ο πιο καλά εκπαιδευμένος κι έμπειρος μεταφραστής μπορεί να κάνει λάθος – ή στην καλύτερη περίπτωση να χάσει πολύ χρόνο – όταν καλείται να μεταφέρει συγκεκριμένα φαινόμενα μεταξύ δύο γλωσσών. Ενδεικτικά αναλύονται αντώνυμα, αυταντώνυμα, ομώνυμα, παρανοήσεις, σχήματα λόγου, κτλ μέσα από ασκήσεις και συμφράσεις.


Στρατηγικές και Τεχνικές Μετάφρασης

Η μετάφραση είναι πολύ περισσότερα από ένα απλό σύνολο όρων που μεταφέρονται αυτόματα από τη μία γλώσσα στην άλλη. Κάθε γλώσσα είναι διαφορετικά οργανωμένη δυσχεραίνοντας έτσι την ορθή μεταφορά του μηνύματος.

Από τα πιο απαιτητικά ζητήματα είναι η μεταφορά των ειδικών πολιτισμικών στοιχείων που αφορούν αποκλειστικά στη μία γλώσσα. Η ατυχής απόδοσή τους κάνει την μετάφραση αναποτελεσματική.Ο επαγγελματίας μεταφραστής έχει στη διάθεσή του μεθόδους και στρατηγικές που έμαθε να χρησιμοποιεί μέσα από την εξάσκηση. Επίσης, μια σειρά από λιγότερο ή περισσότερο απλές μεταφραστικές τεχνικές, έρχονται να βοηθήσουν το έργο του.

Ενδεικτικό περιεχόμενο:

  • Μέθοδοι & Στρατηγικές
  • Μεταφραστικές Τεχνικές
  • Στρατηγικές μετάφρασης ιδιωμάτων

Γλωσσάρια – Ορολογία

Τα γλωσσάρια που χρησιμοποιούν οι μεταφραστές, εκτός από τον ορισμό, περιλαμβάνουν και την απόδοσή τους σε άλλη γλώσσα. Επίσης, μπορεί να είναι πίνακες με άγνωστες λέξεις/ φράσεις και τις αποδόσεις τους σε ένα συγκεκριμένο κείμενο.

Τα γλωσσάρια του metaphrasis είναι πρωτότυπα και βασίζονται σε μακροχρόνια έρευνα και μεταφραστική εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Είναι πνευματικά κατοχυρωμένα και απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της προσωπικής εταιρείας metaphrasis-Παπακωνσταντίνου Κυριακή σύμφωνα με τους Ν.4481/2017 και Ν.2121/1993 καθώς και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου όπως αυτοί ισχύουν στην Ελλάδα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη χρήση τμημάτων του περιεχομένου ως υλικό αναφοράς για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με οποιονδήποτε τρόπο. (© 2018, Παπακωνσταντίνου Κυριακή)

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?