Από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας μου προσφέρθηκε επιπρόσθετο υλικό και λεπτομερή σχόλια πάνω στη μεταφραστική μου προσέγγιση. Συνεπώς ήδη γνώριζα πως είχα να κάνω με ένα εξαιρετικά έμπειρο, οργανωμένο και υπεύθυνο άτομο. Καθ’ όλη την διάρκεια της προετοιμασίας υπήρχε πλήρης επίγνωση του επιπέδου μου καθώς διατηρούνταν αρχείο με την πρόοδό μου, όπως επίσης με την συχνότητα/κατηγορία των λαθών που έκανα ώστε να τα αναγνωρίσω και να τα εξαλείψω. Πέραν αυτού, μου δόθηκαν γλωσσάρια και συγκεντρωτικά αρχεία με χρήσιμες συμβουλές και σημεία ενδιαφέροντος. Τέλος, η μεταξύ μας επικοινωνία χαρακτηριζόταν από κατανόηση και επιείκεια. Συνιστώ το πρόγραμμα ανεπιφύλακτα.

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?