Το πρόγραμμα Diploma in Translation που προσφέρει το κέντρο σπουδών Metaphrasis το οποίο και παρακολούθησα την περίοδο 2012-2014 ήταν μια πραγματική ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, το θεωρητικό κομμάτι της εκπαίδευσης με βοήθησε να κατανοήσω τι ρόλο διαδραματίζει η μετάφραση στο γραπτό λόγο μέσα από ένα πλούσιο υλικό με θέματα από τομείς όπως της οικονομίας, της νομικής, της λογοτεχνίας, και της τεχνολογίας, καθώς και να διακρίνω διαφορές στην προσέγγιση κειμένων από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική. Σχετικά με το πρακτικό κομμάτι της εκπαίδευσης, τα μαθήματα που παρακολούθησα στο κέντρο σπουδών με βοήθησαν να εφαρμόσω την θεωρία και να ανταλλάξω απόψεις και στρατηγικές προσέγγισης με άλλους μαθητές σε ανοιχτή συζήτηση. Το feedback από την διδάσκουσα ήταν πολύ χρήσιμο και εποικοδομητικό και συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της επίδοσής μου.

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?