Η προετοιμασία όπως και η εξέταση του πτυχίου είναι ένας μαραθώνιος- μόνο οι αποφασισμένοι φτάνουν στο τέρμα. Είναι μία απαιτητική διαδικασία. Κυρίως όμως, προϋποθέτει πολυεπίπεδες γνώσεις. Είναι μια διαδικασία που θα εξετάσει την ικανότητα κάποιου να αντιληφθεί τον κόσμο γύρω του και να δημιουργήσει συνδέσεις μεταξύ φαινομένων. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να εστιάζει με μεγάλη αυστηρότητα στην μετάφραση λέξεων, αντ’αυτού οφείλει να εστιάσει στην μετάφραση συναισθημάτων. Μεγάλη αρετή του μεταφραστή είναι να πιάνει τον παλμό του εκάστοτε κειμένου και να το αποδίδει με τρόπο που να αναδεικνύει την γλώσσα-στόχο. Η εμπειρία μου στην προετοιμασία για την εξέταση του DipTrans με βοήθησε να αντιληφθώ την αξία της λεπτομέρειας- είναι αυτή που θα διαχωρίσει τους μεταφραστές σε αυτούς που εργάζονται στον τομέα της μετάφρασης και σε αυτούς που είναι μεταφραστές. Η προετοιμασία είναι διαδικασία επίπονη, χρειάζεται αφοσίωση και ξεκάθαρους στόχους. Χρειάζεται πολύ διάβασμα για να εντυπωθούν οι κανόνες μετάφρασης, αλλά χρειάζεται και μια διαίσθηση που κατά την άποψη μου δεν διδάσκεται. Θα υπάρξουν οπισθοδρομήσεις, νεύρα και απογοήτευση και εκείνες ακριβώς τις στιγμές ο λόγος για τον οποίο διαλέξαμε αυτό το επάγγελμα πρέπει να είναι σαφής και να εξουσιάζει κάθε συναίσθημα.

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?