Το Metaphrasis προετοιμάζει τον υποψήφιο για τις εξετάσεις του Diploma in Translation με κείμενα ποικίλου περιεχομένου και εξαιρετικά πλήρεις και πρακτικές παρατηρήσεις. Τα επιλεγμένα κείμενα καλύπτουν όλο το εύρος που απαιτούν οι εξετάσεις και η διόρθωσή τους σε ηλεκτρονική μορφή διευκολύνει και κατατοπίζει τον distance learner.

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?