πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «εξαποστάσεως μαθήματα μετάφρασης»

Οριστικό και αόριστο άρθρο έχουν διάφορες γλώσσες, αλλά συχνά με εντελώς διαφορετική χρήση. Στην γαλλική και ισπανική γλώσσα π.χ. ο αριθμός, το γένος και η πτώση του ουσιαστικού καθορίζουν τη χρήση του άρθρου. Τα ισλανδικά έχουν δεκατρία οριστικά και κανένα αόριστο άρθρο, τα ιταλικά έχουν επιμεριστικά άρθρα, ενώ πολλές γλώσσες δεν έχουν καθόλου άρθρα.

Άρθρα και αγγλική γλώσσα

Τα αγγλικά άρθρα αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τους μεταφραστές, ιδιαίτερα όταν δεν γνωρίζουν καλά την δομή και χρήση τους. Άλλωστε η σωστή χρήση τους θεωρείται μία από τις πιο περίπλοκες πτυχές της αγγλικής γλώσσας.

Για παράδειγμα, κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι το an χρησιμοποιείται πριν από ήχο φωνήεντος στον προφορικό λόγο – και όχι στον γραπτό – για να αποφευχθεί η διακοπή της ροής του λόγου. Σύμφωνα με τον J. Hewson πρόκειται για ψυχομηχανισμό αφού το άρθρο χρησιμοποιείται συχνά σωστά, αλλά μάλλον υποσυνείδητα. Όταν όμως στόχος μας είναι η σωστή μετάφραση, αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να γίνει συνειδητός.

Η λανθασμένη χρήση των άρθρων προφανώς αλλάζει εντελώς την έννοια της πρότασης. Ο γραπτός λόγος πρέπει να είναι σαφής. Η διαφορά στο ακόλουθο παράδειγμα είναι χαρακτηριστική:

«The blue pen is on the table» (το συγκεκριμένο στυλό για το οποίο μιλούσαμε), ενώ
«Α blue pen is on the table» (ένα οποιοδήποτε στυλό)

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «σχολή μετάφρασης από απόσταση»

Άρθρα και μετάφραση – Translation Training Hub by metaphrasis

 

Άρθρα και μετάφραση

Πολλοί μεταφραστές συχνά μεταφράζουν το άρθρο στην γλώσσα στόχο χωρίς να ελέγξουν την ορθότητα της χρήσης του. Τα άρθρα δεν είναι πάντα απαραίτητα και συνήθως στην αγγλική παραλείπονται όταν αναφέρονται σε μια ολόκληρη κατηγορία αλλά χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν κάτι πιο συγκεκριμένο, όπως π.χ. «Education improves the individual» vs «The education system in the UK aspires to improve individuals».

Το ερώτημα που θα πρέπει να θέσει ο μεταφραστής είναι απλό: Το ουσιαστικό χρειάζεται διευκρίνιση; Ή αλλιώς, αν το ουσιαστικό προσδιοριστεί με ένα άρθρο μήπως γίνει πολύ συγκεκριμένο;

Βέβαια, κάθε κανόνας έχει και την εξαίρεσή του, κάτι που δυσχεραίνει τη σωστή χρήση των άρθρων με βάση αποκλειστικά ένα σύνολο από κανόνες. Ωστόσο, ο μορφωμένος φυσικός ομιλητής γνωρίζει πότε να χρησιμοποιήσει ποιο άρθρο και πότε οι γενικοί κανόνες παύουν να ισχύουν.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μαθήματα μετάφρασης online»

Η σημασία των άρθρων στη μετάφραση – Translation Training Hub by metaphrasis


Translation Training Hub by metaphrasis:

γίνε ο επαγγελματίας που σου αξίζει με το πρόγραμμα που σου ταιριάζει


Translation Training Hub by metaphrasis: Μάθε τα επαγγελματικά μυστικά της μετάφρασης με το ολοκληρωμένο, το στοχευμένο, ή το απόλυτα εξατομικευμένο πρόγραμμα μετάφρασης Building Blocks. Οι σπουδαστές μας που το επέλεξαν έγιναν επαγγελματίες μεταφραστές με διεθνή αναγνώριση και συνεργασίες αποκτώντας τον επαγγελματικό τίτλο μετάφρασης Diploma in Translation. Δες τι λένε οι σπουδαστές μας.

kiki_small_80Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL
Chartered Translator – Translator Trainer
Founder of metaphrasis

‘Make the most of your translation potential’

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?