πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «σχολή σεμιναρια μετάφρασης»

Πλέον ελάχιστα πράγματα δεν μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο. Έτσι, δημιουργείται η ψευδαίσθηση και οι πληροφορίες είναι γνώση που έχουμε κατακτήσει. αντιμετωπίζουμε το διαδίκτυο ως ένα μέσο που διευρύνει το γνωστικό πεδίο στο οποίο έχουμε πρόσβαση. Πρόκειται ουσιαστικά για εξωτερική γνώση την οποία δεν κατέχουμε πραγματικά. Συχνά μάλιστα εσφαλμένα θεωρούμε ότι οι απαντήσεις που βρίσκουμε ήταν αποθηκευμένες στο μυαλό μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε την έκταση της εξάρτησης μας από αυτή την επεξηγηματική γνώση.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «εξαποστάσεως σεμινάρια μετάφρασης»

Μαθήματα μετάφρασης – Translation Training Hub by metaphrasis

 

Πριν το διαδίκτυο – αυτή την τεράστια εξωτερική βάση δεδομένων – βασιζόμασταν στα βιβλία, τα οποία αποτελούν λιγότερο άμεσες πηγές εξωτερικής γνώσης. Σε αντίθεση με άλλες πηγές και γνωστικά εργαλεία πρόσβασης σε πληροφορίες, το Διαδίκτυο είναι σχεδόν διαρκώς προσβάσιμο, μπορεί να διερευνηθεί αποτελεσματικά και παρέχει άμεση ανατροφοδότηση, αυξάνοντας έτσι την αυταπάτη της γνώσης.

Με τη χρήση του Google αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην ικανότητα μας να σκεφτόμαστε και να θυμόμαστε πληροφορίες. Έτσι, συχνά πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε εύκολα να αναπαράγουμε αυτές τις πληροφορίες και χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όταν θεωρούμε ότι κατέχουμε τη γνώση-πληροφορία έχουμε χάσει τα όρια της κεκτημένης γνώσης.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «σεμινάρια μετάφρασης online diploma in translation»

Σεμινάρια για μεταφραστές – Translation Training Hub by metaphrasis

 

Φυσικά υπάρχουν οφέλη από τις ελεύθερα προσβάσιμες πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, υπάρχει και κόστος το οποίο αφορά στη στρατηγική πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην προσωπική και τη διαπροσωπική γνώση γίνεται ολοένα και πιο θολή. Καθώς η τεχνολογία καθιστά τις πληροφορίες όλο και πιο εύκολα διαθέσιμες και προσβάσιμες, η ικανότητα μας να αξιολογούμε την πραγματική μας γνώση μειώνεται όλο και περισσότερο. Έτσι, ίσως υπερβάλλουμε για τις επιδόσεις μας βασισμένοι στις δικές μας δυνάμεις.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μαθήματα μετάφρασης μεταπτυχιακό»

Σεμινάρια επαγγελματικής μετάφρασης


Translation Training Hub by metaphrasis:

γίνε ο επαγγελματίας που σου αξίζει με το πρόγραμμα που σου ταιριάζει


Translation Training Hub by metaphrasis: Μάθε τα επαγγελματικά μυστικά της μετάφρασης με το ολοκληρωμένο, το στοχευμένο, ή το απόλυτα εξατομικευμένο πρόγραμμα μετάφρασης Building Blocks. Οι σπουδαστές μας που το επέλεξαν έγιναν επαγγελματίες μεταφραστές με διεθνή αναγνώριση και συνεργασίες αποκτώντας τον επαγγελματικό τίτλο μετάφρασης Diploma in Translation. Δες τι λένε οι σπουδαστές μας.

kiki_small_80Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL
Chartered Translator – Translator Trainer
Founder of metaphrasis

‘Make the most of your translation potential’

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?