πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «εξαποστάσεως μαθήματα τεχνολογικής μετάφρασης»

Τεχνολογική μετάφραση: Η σημασία της ειδίκευσης, της γνώσης και των πόρων
Σε τι διαφέρει η τεχνολογική από τη λογοτεχνική μετάφραση; Έτσι κι αλλιώς δεν μεταφράζονται απλώς οι λέξεις;

Όχι! η μετάφραση δεν αφορά «απλώς λέξεις». Αφορά αυτό που ουσιαστικά λένε οι λέξεις. Για παράδειγμα, ένας μεταφραστής που δεν γνωρίζει την έννοια του torsional load δεν θα μπορέσει να την αποδώσει σωστά στη γλώσσα-στόχο.

Όσο καλύτερα κατανοεί ο μεταφραστής το αρχικό κείμενο, τόσο πιο ακριβής και σωστή θα είναι η μετάφρασή του. Αυτό σημαίνει ότι ένας μεταφραστής για να μεταφράσει με επιτυχία ένα τεχνολογικό κείμενο θα πρέπει να έχει γνώσεις πάνω στον συγκεκριμένο τεχνολογικό τομέα.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει απαραίτητα να σπουδάσει τον τομέα αυτό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ένας μεταφραστής μπορεί να ενημερωθεί αποτελεσματικά.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «σεμινάρια τεχνολογικής μετάφρασης από απόσταση»

Σεμινάρια τεχνολογικής μετάφρασης – Translation Training Hub by metaphrasis

 

Λεξιλόγιο: απαραίτητο στην επαγγελματική μετάφραση
Αφού για την σωστή τεχνολογική μετάφραση απαιτείται ειδικευμένη γνώση, ο μεταφραστής θα πρέπει να είναι απόλυτα εξοικειωμένος με το βασικό λεξιλόγιο του τομέα αυτού. Με άλλα λόγια, το εξειδικευμένο λεξιλόγιο σε συνδυασμό με τη θεωρητική γνώση εξασφαλίζουν την ορθότητα μιας τεχνολογικής μετάφρασης. Το εξειδικευμένο λεξιλόγιο μπορεί για παράδειγμα να αφορά σε συγκεκριμένες διαδικασίες, ωστόσο, μπορεί να εκτείνεται πέρα από την συγκεκριμένη τεχνολογία και να σχετίζεται με άλλες πλευρές του έργου (π.χ. νομικές, οικονομικές κτλ).

Νεολογισμοί στη μετάφραση: ετοιμότητα κι ευελιξία
Ο μεταφραστής τεχνολογικών κειμένων θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τις προκλήσεις της διατύπωσης και να έχει τη γλωσσική ικανότητα να τις ξεπερνά. Η τεχνολογία συχνά περιλαμβάνει πολλούς νεολογισμούς. Αυτό σημαίνει ότι μία γλώσσα ίσως να μην έχει συγκεκριμένη ορολογία για να περιγράψει ένα μηχάνημα ή μία διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, ο μεταφραστής θα πρέπει να έχει την ευελιξία και να είναι προετοιμασμένος να αποφασίσει ποιος είναι ο πιο ακριβής τρόπος απόδοσης.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «σεμινάρια τεχνολογικής μετάφρασης από απόσταση»

Μαθήματα τεχνολογικής μετάφρασης από απόσταση – Translation Training Hub by metaphrasis

 

Τεχνολογική μετάφραση: προσοχή στους πόρους
Η μετάφραση τεχνολογικών κειμένων δεν απαιτεί απλώς παγιωμένη ενημέρωση σε τεχνολογικά θέματα, αλλά και καλή γνώση των πόρων που διατίθενται για τους μεταφραστές. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολύτιμες βάσεις δεδομένων τεχνολογικών όρων σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, υπάρχουν γλωσσάρια χωρισμένα ανά τομέα (π.χ. στη μηχανολογία, ηλεκτρολογία, πληροφορική, κτλ). Βέβαια, υπάρχουν και τα blog όπου ο καθένας μεταφράζει έτοιμα άρθρα από μία άλλη γλώσσα. Αυτά δεν αποτελούν πάντα αξιόπιστες πηγές ορολογίας (ξέρετε πολλούς blogger που αναθέτουν σε επαγγελματίες μεταφραστές τη  μετάφραση των άρθρων;)

Τα προσόντα του καλού μεταφραστή τεχνολογικών κειμένων:
• Εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα
• Γνώση του συγκεκριμένου λεξιλογίου
• Γλωσσική ευελιξία κι ετοιμότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις
• Εξοικείωση με τους σχετικούς πόρους για την αναζήτηση όρων και εννοιών

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μαθηματα τεχνικής μετάφρασης online»

Εξειδίκευση στην τεχνολογική μετάφραση – Translation Training Hub by metaphrasis


Translation Training Hub by metaphrasis:

γίνε ο επαγγελματίας που σου αξίζει με το πρόγραμμα που σου ταιριάζει


Translation Training Hub by metaphrasis: Μάθε τα επαγγελματικά μυστικά της μετάφρασης με το ολοκληρωμένο, το στοχευμένο, ή το απόλυτα εξατομικευμένο πρόγραμμα μετάφρασης Building Blocks. Οι σπουδαστές μας που το επέλεξαν έγιναν επαγγελματίες μεταφραστές με διεθνή αναγνώριση και συνεργασίες αποκτώντας τον επαγγελματικό τίτλο μετάφρασης Diploma in Translation. Δες τι λένε οι σπουδαστές μας.

kiki_small_80Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL
Chartered Translator – Translator Trainer
Founder of metaphrasis

‘Make the most of your translation potential’

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?