Στο metaphrasis έμαθα να χειρίζομαι καλύτερα όχι μόνο την αγγλική αλλά και την ελληνική στον γραπτό λόγο. Απέκτησα επίσης σημαντικές γνώσεις σε τομείς ποικίλων θεμάτων. Ανεξάρτητα από την εξέταση και το αν θα πάρω το diploma, πιστεύω πως η προετοιμασία με βοήθησε αρκετά στο να μπορέσω να αποδώσω ένα κείμενο με σωστή μετάφραση.

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?