Η προετοιμασία για το Diploma in Translation στο metaphrasis κάλυψε όλους τους τομείς της μετάφρασης με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της εξειδίκευσης. Ένα απολύτως εξατομικευμένο πρόγραμμα με κείμενα δεκάδων χιλιάδων λέξεων που διορθώνονταν μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ένα πρόγραμμα που δεν εξαντλείται σε θεωρητικής φύσεως ζητήματα αλλά σε εξασκεί πρακτικά ακριβώς όπως θα κληθείς να εργασθείς στο μέλλον. Η εκπαιδεύτρια ήταν πάντα στη διάθεσή μας για οποιαδήποτε βοήθεια. Ένας χρόνος αρκετής και ουσιαστικής δουλειάς που προσωπικά όχι μόνο μου πρόσφερε τις γνώσεις που θα χρειαστώ επαγγελματικά αλλά και την αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρω!

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?