Η προετοιμασία μου για την εξέταση του DipTrans έγινε στο μεταφραστικό κέντρο metaphrasis. Εκεί μέσα, σε ένα ευχάριστο κλίμα και με την καθοδήγηση της Κυριακής Παπακωνσταντίνου εκπαιδεύτηκα πάνω στο αντικείμενο της μετάφρασης γενικών και εξειδικευμένων κειμένων. Η διαδικασία αυτή με βοήθησε να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου τόσο πάνω στην μητρική μου γλώσσα όσο και στην Αγγλική. Συνολικά η εμπειρία μου ήταν εξαιρετική και οι γνώσεις που αποκόμισα ήταν πολλές και χρήσιμες.

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?