Η προετοιμασία για τις εξετάσεις του Diploma in Translation είναι μια πορεία κάποιων μηνών που επιφυλάσσει εκπλήξεις ακόμη και στον πιο έμπειρο μεταφραστή. Κι αυτό γιατί, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να μάθουν να ερευνούν, να αναρωτηθούν, να προβληματιστούν και κυρίως να σκεφτούν. Στόχος όχι η μετάφραση αυτή καθ’ εαυτή αλλά η απόδοση του σωστού νοήματος μέσα από αυτή… Μια εμπειρία ζωής κατά την οποία μαθαίνεις να σκέφτεσαι χρησιμοποιώντας ως μέσο τη μετάφραση.

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?