Η προετοιμασία υπήρξε άκρως ενδιαφέρουσα με μεγάλη ποικιλία κειμένων και χρήσιμες εναλλαγές αντικειμένων. Καλύφθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό όλοι οι τομείς. Το πιο αξιόλογο κομμάτι της διαδικασίας ήταν η διόρθωση των μεταφρασμάτων. Ήταν προφανές πως η διδάσκουσα αφιέρωνε πολύ χρόνο σε κάθε κείμενο, στέλνοντας πίσω τη μετάφραση με αναλυτικές διορθώσεις, συμβουλές, επαρκή ανατροφοδότηση και προτάσεις για βελτίωση. Ήταν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για να λύσει τυχόν απορίες και ήταν πάντα σαφής και αναλυτική. Εν συνόλω, η εμπειρία μου στη σχολή ήταν θετικότατη και την προτείνω ανεπιφύλακτα σε οποιονδήποτε θελήσει να προετοιμαστεί για το DipTrans, αλλά και να διευρύνει τις γνώσεις του στον τομέα της μετάφρασης.

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?