Η μεταφραστική σκέψη αναπτύσσεται παρά μόνο μέσα από την συνεχή τριβή του υποψήφιου μεταφραστή με ένα ευρύ φάσμα κειμένων από μια πληθώρα διαφόρων θεμάτων, η οποία προϋποθέτει πολύ κόπο και πολύ χρόνο, ενώ παράλληλα απαιτεί υπομονή και επιμονή, δοκιμάζοντας ταυτοχρόνως ακατάπαυστα τα όρια του καθενός καθώς και την αποφασιστικότητα του για την εκπλήρωση των στόχων του. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή απαιτεί επίσης την κατάλληλη καθοδήγηση. Μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία και τον βαθύτατο επαγγελματισμό που διακρίνει το metaphrasis, ο μελλοντικός μεταφραστής, λαμβάνοντας την απαραίτητη εξατομικευμένη στήριξη, δύναται να θέσει ορθά τα θεμέλια της μετάφρασης, και μαθαίνει να βελτιώνεται μέσα από τα λάθη του, να ανταπεξέρχεται στις όποιες μεταφραστικές δυσκολίες, να εξελίσσεται συνεχώς καθώς και να προετοιμάζεται για τις μελλοντικές προκλήσεις που επιφυλάσσει η επαγγελματική σταδιοδρομία του μεταφραστή.

Στο metaphrasis, ο δύσβατος δρόμος της μετάφρασης παραμένει ο ίδιος, ο δρομέας όμως όχι.

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?