πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «σεμιναρια μετάφρασης online»

Το Translation Training Hub by metaphrasis είναι το ανανεωμένο πρόσωπο ενός καθιερωμένου παρόχου επαγγελματικής μεταφραστικής εκπαίδευσης. Ανανεώθηκε για να γίνει πιο προσιτό σε όλους όσους θέλουν έναν αναγνωρισμένο τίτλο στη μετάφραση. Αυτή η μακροχρόνια εμπειρία και επιτυχημένη πορεία μας – όπως αποδεικνύεται από τους δεκάδες σπουδαστές μας που διαπρέπουν ως επαγγελματίες μεταφραστές – κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Οφείλεται στην οργανωμένη και συνεπή προσπάθεια διαμόρφωσης του αυριανού επαγγελματία μεταφραστή μέσα από 10 βασικές αρχές:

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «διαδικτυακά μαθηματα μετάφρασης»Μαθήματα μετάφρασης – Translation Training Hub by metaphrasis

 

1. Καθοδήγηση κάθε σπουδαστή να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες πετυχαίνοντας σταδιακά τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα
2. Σαφής ανατροφοδότηση και λεπτομερειακή επεξήγηση των λαθών για να αποφευχθεί η επανάληψη τους
3. Διευρυμένη και στοχευμένη διδασκαλία, καθώς κάθε σπουδαστής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο και ρυθμό
4. Μαθητοκεντρική προσέγγιση που αντανακλά την ικανότητα του σπουδαστή να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά περιεχόμενο και πληροφορίες
5. Υψηλοί στόχοι απόδοσης ώστε κάθε σπουδαστής να εμπλακεί σε βάθος με κάθε τομέα που θα επιλέξει

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «online σεμινάρια επαγγελματικής μετάφρασης»Σεμινάρια επαγγελματικής μετάφρασης – Translation Training Hub by metaphrasis

 

6. Προσανατολισμός στην κατάκτηση πραγματικής γνώσης και όχι απλώς του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών
7. Εξάσκηση με στόχο κάθε σπουδαστής να αποκτήσει την ικανότητα διαθεματικής επαγγελματικής μετάφρασης
8. Διδακτικές προσεγγίσεις, μέθοδοι και τεχνικές που οδηγούν τον σπουδαστή από αυτό που ήδη γνωρίζει σε αυτό που πρέπει να μάθει
9. Εφαρμογή σπειροειδούς προγράμματος σπουδών που παγιώνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες μετά από κάθε επίπεδο
10. Ουσιαστική διδασκαλία με αλληλοσύνδεση των απαραίτητων δεξιοτήτων του μελλοντικού επαγγελματία

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «σχολή μετάφρασης»Αρχές διδασκαλίας μετάφρασης – Translation Training Hub by metaphrasis


Translation Training Hub by metaphrasis:

γίνε ο επαγγελματίας που σου αξίζει με το πρόγραμμα που σου ταιριάζει


Translation Training Hub by metaphrasis: Μάθε τα επαγγελματικά μυστικά της μετάφρασης με το ολοκληρωμένο, το στοχευμένο, ή το απόλυτα εξατομικευμένο πρόγραμμα μετάφρασης Building Blocks. Οι σπουδαστές μας που το επέλεξαν έγιναν επαγγελματίες μεταφραστές με διεθνή αναγνώριση και συνεργασίες αποκτώντας τον επαγγελματικό τίτλο μετάφρασης Diploma in Translation. Δες τι λένε οι σπουδαστές μας.

kiki_small_80Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL
Chartered Translator – Translator Trainer
Founder of metaphrasis

‘Make the most of your translation potential’

Copyright ©2024 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?